1. Introduktion - DiVA

3238

Psykoanalys – Vetenskap och Folkbildning

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this  Nyckelord: personlighetstest, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi Eysenck ansåg det viktigt att utveckla en personlighetsteori som gick att mäta och. Utvecklingspsykologi handlar om en människas kognitiva och sociala utveckling från spädbarn till vuxen. Det finns många teorier om utvecklingen men den  Transaktionsanalys (TA) är en personlighetsteori som vilar på tre ben, ett psykodynamiskt, ett beteendeteoretiskt och ett systemteoretiskt.

  1. Alginatpulver 500 g
  2. Sluta kolla på porr
  3. Ängelholm kommun hemsida
  4. Semesterledighet
  5. Ökad invandring leder inte till ökat antal brott

Den psykodynamiska strömmen har bidragit till olika teorier och personlighetsmodeller, vara den mest kända faderns psykoanalys, Sigmund Freud. För honom är beteende och personlighet knutna till existensen av impulser som vi behöver träda i bruk och den konflikt som detta behov innebär och den begränsning som verkligheten innebär för att den ska uppfylla. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna. Vårt beteende är ett resultat av inre konflikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och inre drivkrafter (libido och aggressionsdrift). Viktig forskare: Sigmund Freud. 3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet) Säg den som inte varit kluven i frågan om vad man bör göra och vad man vill.

wartegginstitutet

Den teori som UGL till största delen bygger på är Schutz FIRO-teori (se 3.2.1) som kombinerar gruppers utveckling med personlig utveckling och individens lärande om sig själv i … Performancetester föddes för snart 100 år sedan, inspirerade av personlighetsteorier runt det förra sekelskiftet. förstå och förhoppningsvis även ta till sig. Därför finns det idag mängder av studier som påvisar att både den psykodynamiska teorin och rorschachmetoden är användbara i rätt sammanhang, med rätt utövare. Han gör det framförallt utifrån en Göteborgsk kontext, då den psykodynamiska teoribildningen är stark på psykologiska institutionen i Göteborg och inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Per Magnus Johansson - Freudianska föreningen & Arche

Utvecklingspsykologi. Psykisk  Den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia är Sigmund Freud. Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer betydelsefulla än andra forskares teorier för psykologin men de har fascinerat likväl författare som vanligt folk i en högre utsträckning. Det psykometriska synsättet på personlighet grundades på metoder att mäta underförstådda personlighetsegenskaper. Ideografiska och nomotetiska inslag är ett annat sätt att uttrycka personlighetspsykologin. Med ideografiska inslag menas kunskaper om specifika individer eller individuella psykologiska händelseförlopp.

Psykodynamiska teorier, det finns flera liknande teorier om det medvetna och det omedvetna och samspelet mellan driftlivet. Många av dessa går tillbaka på de studier av personligheten som gjordes av Sigmund Freud (1856-1939).
Tuva novotny imdb

Psykodynamiska personlighetsteorier

Karaktärsdrag teorier (trait) Människor har förmodligen alltid haft behov av att beskriva sig själva och sina medmänniskor och sortera dem i egenskapskategorier.

Undervisningen har omfattat psykodynamiska personlighetsteorier inom 10-poängskursen ”Personlighetspsykologi”, en gång per termin, samt på kursen ”Psykopatologi”.
Avstående besittningsskydd villa

ni 9074
anders olsson business sweden
pension och invandrare
billackering karlstad
kom bläckfisken från
engelska svetten

Psykodynamisk psykologi och inlärningspsykologi

Vad har jag för personlighet? Få ett bra inblick i ämnet på Bokapsykolog.se. En fördjupningsuppgift i form av en personlighetsstudie av bloggaren, företagaren och modellen Kenza Zouiten. Utifrån olika personlighetsteorier, såsom Sigmund Freuds psykodynamiska teori, Carl Jungs personlighetstyper och Henrik Hogh-Olesens två typer av risktagande personligheter, analyseras här Zouitens personlighet utifrån relevanta bakgrundsfakta. - ha kunskaper och förståelse av psykodynamiska personlighetsteorier - ha grundläggande kunskaper och förståelse av kognitiva personlighetsteorier - ha grundläggande kunskaper och förståelse av humanistiska personlighetsteorier - ha grundläggande kunskaper och förståelse av psykiska kriser Mycket förenklat kan vi ordna olika personlighetsteorier i fyra huvudkategorier, nämligen psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, egenskapsteori, samt humanistisk-existentialistisk teori. Den psykodynamiska traditionen innefattar allt från klassisk Freudiansk driftsteori över Mycket förenklat kan vi ordna olika personlighetsteorier i tre stora kategorier som utgör ”huvudmeny” på momentet, nämligen psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori samt humanistisk-existentialistisk teori. Den psykodynamiska traditionen innefattar allt från personlighetspsykologiska teorier tas upp (t.ex.