Bianca Kronlöf i öppet brev till Soran Ismail: ”Du borde

3167

Inspektionsprotokoll 5469-2018.pdf - JO

på det ställe där handlingen förvaras. Bilaga 4, KS § 205/2017 Sidan 6 av 16. De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

  1. Vad betyder organiska molekyler
  2. Ist support uwaterloo
  3. Mr kontrast madde

Cissi fyller i januari, Martin i mars. Dom blir borta i tre veckor. men sen blir det 100-årspartaj i Göteborg i februari. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

HockeyNews

Sexuella handlingar mellan samkönade personer kriminaliserades för första gången i den svenska straffrätten genom 1608 års appendix till landslagen. Straffbestämmelsen, vilken enbart tog sikte på sexuella handlingar begångna mellan män föreskrev dödsstraff för dessa gärningar. Av det studerade Det räknas som grovt förtal att sprida epitet som ”hora” eller ”slampa” på personer i sociala medier som Instagram, enligt tingsrätten i Göteborg.

23_prot_20140313.pdf 243 kb - Insyn Sverige

Så här står det i 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen: “Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Domar och beslut, som enligt gällande rättsregel ska avkunnas eller expedieras i särskild ordning, anses upprättade när så sker. Rätten att ta del av handling innebär att man ska kunna få se på handlingen på . stället, dvs. på det ställe där handlingen förvaras. Bilaga 4, KS § 205/2017 Sidan 6 av 16.

När ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall domen grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet. FRÅGA Kan ni beskriva principerna bakom varför en dom är en offentlig handling och vad de olika begreppen innebär? Det jag i grunden önska veta är hur de kommer sig att alla har rätt att ta del av en dom i någon av Sveriges Domstolar och vilka lager den rätten bygger på och vilka begrepp som igår i detta och vad de betyder.
Psykiatriker utbildning stockholm

Dom på handlingarna

En dom från någon av våra rättsinstanser (Sveriges domstolar) är en allmän handling, på så sätt har vi alla rätt att ta del av domen (om inte domen är belagd med sekretess).

Polisen beskrev henne och hennes handling som modig och barmhärtig. Det var i högsta grad en symbolisk handling mot det som hände för en dryg månad … Högsta domstolen har ju vägledande domar på nätet. Skulle den tilltalade (dömde) kunna anmäla för något, och i så fall vad? SVAR Hej Gunnel, Domar är offentliga handlingar med grund i offentlighetsprincipen och det är därför möjligt för envar att begära ut handlingarna från domstolarna och att sprida dem vidare.
Capio södermalm läkare

korresponderande bas till h2po4
oscar hanson vvs
transportstyrelsen goteborg fornya korkort
lön föreståndare behandlingshem
secundum asd vs primum

SE_SSA_2396_02_Stockholms tingsrätt, avdelning 2

I Sverige är alla domstolshandlingar offentliga handlingar (om de inte är sekretessbelagda på grund av exempelvis sexuella handlingar mot minderåriga eller dylikt). Detta grundas i offentlighetsprincipen och innebär att vem som helst (allmänheten) kan gå in och söka på domar och ta del av dessa.