Afa Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - Afa Försäkring

3678

Inledning och problemformulering - CORE

C-uppsatserna som görs på MarknadsAkademien behandlar metodologiska problem i samband med de levande case vi gjort. Under våren 1998 utfördes ett levande case för MarknadsAkademiens partnerföretag Statoil. Arbetet gick ut på att kartlägga Statoils kunder som hyr eller köper film på Statoils bensinstationer. En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori.

  1. Blinka när huvudled svänger
  2. Lund förlossning partner
  3. Gustaf dalensgatan 1
  4. Finnerodja skola
  5. Matte sprak

C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell Välj metod. Skriv om metoden. Skapa ett dokument och börja skriva direkt. Skapa det dokument som ska bli din uppsats den allra först dagen.

Tips till dig som skriver uppsats - Textilteknologi

In the first part of this report, I will present the Acquaintance method and show how it can be implemented in the form of a computer program written in the C++ programming language. My implementation differs from that of Marc Damashek (1995) on a few points, as will be shown in section 5.2 below. När jag nu ska skriva min c-uppsats i litteraturvetenskap återvänder jag till dessa böcker, eller rättare sagt till den första av dem, Utvandrarna.1 Denna gång har jag en mer vetenskaplig och mindre känslomässig inställning till romanen. Jag bestämde mig för att Statsvetenskap C Deltagardemokrati i de svenska kommunerna 2006-01-03 Uppsats C Daniel Livendahl 1(50) 1 Inledning 1.1 Ämnesval och bakgrund Demokrati är i många meningar ett svårtydligt begrepp.

Uppsatsens olika delar Externwebben - SLU

Ibland kan det även  15 aug 2018 Metoden i uppsatsen är ditt tillvägagångsätt - vilken metod har du använt för att komma fram till ditt resultat? Jag skulle nog säga att  12 maj 2020 Vi intervjuar Jennifer Ljungquist om hur man hittar rätt masteruppsats.

Källmaterial och  C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik histo- ria. validiteten, det vill säga kunna motivera hur och varför källmaterial och metod fungerar för att ge  Inledning. I inledningen presenterar du ditt ämne. Förutom en kort presentation av ämnet ska syftet för uppsatsen ingå.
Matte 1b statistik

Metod c uppsats

The output from the method can be used as a sound recommendation if satisfactory interest rate forecasts are available. The ex-pectations hypothesis though fails to meet this demand and should be re-placed with other, more developed methods.

En C-uppsats uppbyggnad är egentligen ganska enkel, den består av en frågeställning som författaren i uppsatsen försöker besvara.
Icdp navy

satirisk text exempel
om våld film
soderhamn eriksson
maxine lindberg obituary
hamam stockholm nacka
syrian observatory for human rights
ohlin racing kristianstad

Metod och teori

Det brukar vara en längre uppsats, eftersom den skrivs över längre tid och ska vara lite mer avancerad. En D-uppsats kan vara 40-50 sidor. Betygskriterier och möjligheter att överklaga är i stort desamma som för c-uppsatsen. C-uppsats 15 högskolepoäng . Datum: 090825 .