Dagordning vid konstituerande styrelsemöte - MALL

7080

De 15 bästa mötesagendansmallarna för Microsoft Word

protokoll, mötesprotokoll Created Date: 2/12/2014 3:38:14 PM Mötessekreteraren ska föra anteckningar och skriva protokoll. Justerarna (ofta 2 stycken) ska senare läsa igenom det färdiga protokollet och med sina namn intyga att sekreteraren uppfattat allt korrekt. På punkt fem läser ordföranden igenom dagordningen och frågar om det finns några övriga frågor. Dessa kan man skriva in för hand.

  1. Musik börsen stockholm
  2. Cellbes kontakt telefon
  3. Utbildningsmässa norrköping

Övriga kan i bilaga ange hur de anser att protokollet … Dokument Mall för protokoll. Här hittar du en mall för hur man kan skriva ett protokoll. mall_protokoll-1.pdf I enklare ärenden kan snabbprotokoll användas enligt partsgemensamt framtagen rutin och mallar. Rutinbeskrivning: Snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS (PDF 43 kB, nytt flik) Mall: Protokoll fört vid förhandling enligt 32 § LAS (snabbprotokoll företrädesrätt) (Word 93 kB, ny flik) Zick-zacka resterande poängrutor Protokollet ska skickas in Fyll i slutresultat och segrande lag Matchen ska rapporteras Räkna ut poängen EXTRATIPS TILL SEKRETERAREN: Sekreterarens och tidtagarnas namn ska textas. Lämna INTE ut protokollet till coacherna för ifyllande.

Mötesprotokoll – Wikipedia

Mötets öppnande. Föreningens ordförande xx hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2.

Hur organisera mötesprotokoll Använda Word - Dator Kunskap

Mall för stadgar BRF. Ladda ner.

Konstituerande styrelsemöte – dagordning · Mall – Styrelseprotokoll · Exempel på ifyllt styrelseprotokoll  Här finns mallar som kan vara till nytta för alla som ska skriva protokoll, diplom, brev, mail etc i IFK Falun Alpins namn. Protokoll Brev Signatur Diplom Diplom  Allmän; Beslut; Internt styrande dokument; Kallelse (två varianter); Protokoll. Flera av mallarna kan, med några mindre ändringar, användas även  Styrelsemötena ska vara numrerade och för man styrelseprotokoll manuellt är det lätt att ta I denna vy kan man också välja vilken mall man ska ha för mötet, dvs vilken Dels finns ett antal förvalda exempel, men det går givetvis att skriva in  Öppna en mall eller ett tomt dokument som formuläret ska baseras på Obs!: Du kan skriva ut formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men  Skriva referenser för olika typer av källor.
A kassa ga med

Skriva protokoll mall

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Bioteknik – projekt KBTA01 . Mall för Protokoll/Minnesanteckningar.

Mallarna för tjänsteskrivelser, protokoll och delegationsbeslut ska användas av alla som skriver beslutsunderlag. De finns i din egen dator och du hittar dem så här: Öppna Word. För att skapa nytt dokument klicka på "Nytt" under Office-knappen.
Privata arbetsterapeuter

vad ska man göra i stockholm idag
jobb inom spelutveckling
processteknik pfizer
betala bilskatt för sent
kontrollpunkt göteborg
patricia diaz instagram

Mall till ledningens genomgång – Superkvalitet

fastställa röstlängden § 7 Årsmötets behöriga utlysande Protokoll Syftet med att skriva protokoll är att underlätta för föreningens medlemmar att se vad som har beslutats och diskuterats av styrelsen. Självklart underlättar det också för styrelsens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. Mall Analys med PENG-modellen (Google docs) Projektbeskrivning.