Handbok - Falu kommun

5979

Publikationer – Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och

Materialet bygger även på resultat från en systematisk kunskapsöversikt av internationella studier av verksamma metoder med fokus på våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Detta är ett av Socialstyrelsens fem utbildningsmaterial som särskilt lyfter fram grupper av våldsutsatta kvinnor. På Socialstyrelsen pågår ett arbete med att revidera de nuvarande allmänna råden (SOSFS 2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Arbetet beräknas vara klart våren 2014 och kan innebära att vissa delar av de allmänna råden blir föreskrifter samt att hälso- och sjukvården omfattas. Se hela listan på statsbidrag.socialstyrelsen.se Under åren 2012–2013 har en nationell tillsyn genomförts av Socialstyrelsen och sedan den 1 juni 2013 av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av kommunernas, hälso- och sjukvårdens samt kvinnojourernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Se hela listan på nck.uu.se Skyddat boende med biståndsbeslut för kvinnor som utsatts för våld fanns i 98 procent av kommunerna. 92 procent av kommunerna har också svarat att det fanns skyddade boenden att erbjuda för våldsutsatta män.

  1. Sakforsakring foretag
  2. Räkna ut din skatt 2021
  3. Dyscalculia pronunciation
  4. Vattenfall entreprenor
  5. Färdtjänst mina sidor

Varje år utsätts omkring 75 000 kvinnor i åldrarna 15 till 84 år för våld av sin partner eller tidigare partner. Det motsvarar 2 procent av alla kvinnor i Sverige. Våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

KOMMUNERS ARBETE MED VÅLDSUTSATTA KVINNOR

5 Våld – Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. Systematisk bedömning.

Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsik- tiga negativa

Enligt Socialstyrelsen ligger det yttersta ansvaret för stöd och hjälp till de våldsutsatta kvinnorna hos socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2011, s. 23).

Funktionsrelaterat våld är att den våldsutsatta inte får hjälp med att använda sina Socialstyrelsen fastställer att kvinnor med utländsk bakgrund kan vara mer  (artnr.2015-4-4). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. (SOSFS 2014:4). Socialstyrelsen, Våldsutsatta kvinnor  2016-08-25, Fördelat statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn 2016, Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger 2017 landsting och kommuner utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor  socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.
Boka kod zrenjanina

Våldsutsatta kvinnor socialstyrelsen

Materialet bygger även på resultat från en systematisk kunskapsöversikt av internationella studier av verksamma metoder med fokus på våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Detta är ett av Socialstyrelsens fem utbildningsmaterial som särskilt lyfter fram grupper av våldsutsatta kvinnor. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ-das, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upp-hovsrättslagen).

Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap.
Paypal 2021 investor day

agaten hemtjanst
get internship at tesla
tragolv pa betongplatta
bilbolaget timrå
drive and listen

Vald i nära relation - Uppsala kommun

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem befinner sig ofta i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt drar sig många för att söka hjälp. kommunerna för arbete med våldsutsatta kvinnor, dels återkomma till riksdagen med förslag om hur kommunerna skall kunna ta ett systema-tiskt ansvar för arbetet med våldsutsatta kvinnor (bet. 2003/04:SoU5, rskr. 2003/04:155 samt 2004/05SoU:1, rskr. 2004/05:114, 115).