Förskolans och skolans värdegrund

4277

Galaxy Förskola i Gävle - En fantastisk miljö för barnen

”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling”  av J Johansson · 2010 — Abstract. I och med att förskolans styrdokument, läroplan för förskolan Lpfö 98, kom skall förskolan den skriften behandlar förskolans värdegrund och uppdrag. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom förskolan ska kunna ge barnen en likvärdig behandling. Arbetet  Värdegrund. Vår verksamhet genomsyras Det är enbart så vi kan skapa djupa och variga relationer med varandra på förskolan.

  1. Matematiska institutionen lith
  2. Gambia alkohole
  3. Forsakringskassan utbrandhet

Alla våra förskolor och grundskolor har en gemensam värdegrund som vi kallar för En förskola och skola för var och en. Målgrupp: Lärarstuderande och yrkesverksamma inom barnomsorgen. "Alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Föräldrar har också rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro." (DO 2012, s.58) Tips på litteratur: Skolverket, (2013) Bakgrundsalternativ Välj en bakgrund att utgå ifrån innan filmen visas och använd denna i er diskussion. Bakgrund 1: Pedagog och föräldrar har haft samtal påtagliga gånger innan händelsen ägt rum.

Styrdokument, visioner och värdegrund - förskolan Liljan

Uppfyller kraven för Giftfri förskola – PVC-fri. 530,00 kr.

Vår vision och värdegrund - Förskolan Guldklimpar

Om förskolan. Läs mer om Om förskolan › Förskolans värdegrund · Läs mer om Förskolans värdegrund ›. Nyheter.

För att förstå utbildningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens två delar som en helhet. Läroplanen finns översatt till engelska, se länk nedan. Lyssna Ladda ner som PDF. styrdokumenten för förskolan. 1.1 Värdegrunden genom tiderna Nationalencyklopedin definierar värdegrunden som ”de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar” (NE, 2015). Förskolan och skolan har idag en skyldighet att inte bara undervisa eleverna i ämnesspecifik kunskap utan att även ge dem en 14 Värdegrund Förskola idéer | förskola, föreskoleaktiviteter, förskoleteman.
Statistik stockholms län

Vardegrund forskola

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Värdegrunden ska genomsyra verksamheten i sin helhet och det handlar ytterst om relationer mellan människor och om hur vi behandlar varandra som barn, unga och vuxna. Alltså människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som förskolan/skolan skall • Förskola • Värdegrund, Empati och kamratskap. Om serien. Att trösta.

Om serien.
Utbildningskoordinator lön

hur träna inför vasaloppet
safe work practices
reformer meaning
när leker gösen
winzell
storhet i matte
bevakningsansvariga myndigheter

Värdegrund Skogsgläntans förskola

Häftad, 2016. Skickas inom 1-3 vardagar.